måndag 15 februari 2016

Öppet möte 25 januari 2016

Den 25 januari möttes hammarslagets styrelsen och medlemmar i matsalen på Torpshammars skola och diskuterade några punkter på ett öppet möte.

Bok om Torpshammars historia
Vi tog bland annat upp möjligheten att göra en Bok om Torpshammars historia. 
Josefin Edlund är sammankallande i den gruppen till ett första möte.
Gruppen kommer att  kunna ha sina träffar på Torpshammars bibliotek på onsdagkvällar. Möjligheten att göra detta arbete som en studiecirkel får gruppen utreda. 

Hockeyplanen
Hockeyplanen diskuterades och möjligheten att upprätta en grillplats i anslutning av planen är något vi önskar oss. Elin Meijer tog på sig att undersöka om detta är möjligt.

Samlingspunkt vid tex Sveriges längsta loppis och Mittmarken 
Möjligheten att samordna ett informationsstånd vid lokal event som tex Sveriges längsta loppis och Mittmarken för att marknadsföra orten genom att tex informera om hus som finns till försäljning. Detta går även att kombinera med ett event där husvisningar samordnas.
Josefin Edlund kontaktar föreningen Ljungandalen för vidare utveckling av denna idé. 

Pendlingsmöjligheter 
Elin Meijer ska kolla med kommunen vem som är ansvarig för kollektivtrafiken. Detta för att vi i Torpshammar vill bli mer delaktiga i processen och kunna påverka tidtabellen så den anpassas mer till dem som pendlar dagligen till jobbet. Detta för att vi även i fortsättningen ska kunna marknadsföra Torpshammar som en ort med bra pendlingsmöjligheter. 

Gemensamt möte  
Vi pratade om att anordna ett gemensamt möte med bygdens övriga föreningar för att utveckla ett samarbete mellan föreningarna. Tanken är att styrelser från olika föreningar ska kunna samarbeta om vissa lokal frågor. Elin Meijer börjar med att kontakta styrelsen för Torpshammars IF och sedan utökar vi med fler föreningar efter de.