onsdag 25 april 2012

Sammanfattning från kvällens byamöte!

Ikväll har det varit byamöte på Torpshammars skola.
Totalt var vi 40-50 personer som samlades i matsalen för att diskutera framtidsplaner för vår by.
Här kommer en sammanfattning för er som inte hade möjlighet att komma.

Träffen var arrangerad av Socialdemokraterna i Torpshammar, medverkade på träffen gjorde
Alf Hallén ordförande ÅFA, Catharina Karlsson ordförande humanistiska nämnden, Erik Rapp ordförande bygg- och miljönämnden, Birgitta Sjögren ordförande socialnämnden och StenOve Danielsson kommunalåd.

Med Catharina pratade vi om skrivelsen som kommit in till humanistiska nämnden angående önskemål från föräldrar i Torpshammar, Fränsta och Ljungaverk att 6 :orna inte ska flyttas till Fränsta. Catharina berättade att utredning pågår för att se hur språkundervisning mm ska lösas. Det finns flera alternativ på lösning enligt Catharina - att 6:orna går kvar i sina  resp skolor eller att fränsta skolan byggs om för att anpassas till verksamheten bättre. Catharina hade inget svar att ge i dagsläget.

Angående förskolorna i Torpshammar finns ett önskemål från kommunen att kunna bygga ihop alla tre förskolorna i en byggnad för att effektivisera kök, lokalvård och personal. Det finns några alternativ på lokal, bla annat flottarvägen och AWARE´s undervisningslokal brevid vildhussen. Humanistiska kommer att kalla in föräldrar som har barn på förskola för visning av förslagen. Ingen förändring kommer att ske före 2014.

Humanistiska fritidsenheten har röjt upp och skyltat om vandringsleden mot Bobodarna efter hammarslagets skrivelse. En ny infotavla vis starten på elljusspåret är under planering.

Biblioteket är en viktig samhällsfunktion som vi måste värna om. Torpshammars bibliotek har ingen lånedator med internet eller trådlöst internet och detta var ett påpekande som Catharina skulle ta med sig och förhoppningsvis kunna göra något åt.

Även frågan om tåg- och busstrafik togs upp under kvällen och alla var nog överens om att vi önskar mer avgångar på både vardagar och helger.

Mobbing och värdegrunder diskuterades under kvällen och flera förslag på föreläsare och andra aktiviter lämnades till Catharina.

Torpshammars skola är i dagsläget inte hotad på något vis och alla lärare som jobbar med undervisning är behöriga.

Birgitta Sjögren berättade om sociala nämndens verksamheter. Förändringar som kan komma i framtiden är LOV- lagen om valfrihet. Detta är under utredning och något beslut är inte fattat ännu.
Hemsjukvården kommer att tas över från landstinget under 2014. På nästa kommunfullmäktige kommer landstingets projektledare att prata om detta och alla är välkommna dit och lyssna eller via web radio.

Alf Hallen berättade att ÅFA under året kommer att bygga nya sophus vid varje hyreshus och att skolan kommer att målas om invändigt.

Alf berättade även att Vildhussen är väldigt dyr i drift, går back med 600 000- 1 000 000 kr varje år och har gjort så under flera år. ÅFA vill sälja byggnade men det finns i dagsläget ingen köpare. Om fastigheten inte kan säljas har ÅFA tagit ett beslut att delar av huset ska rivas. Alf visade en grov skiss på vilka delar som skulle rivas om så blev fallet. I princip skulle gympsal och matsalslängan bli kvar.
På mötet framkom många ider om hur ÅFA skulle kunna lägga lite pengar på att rusta eller åtminstonde utreda var de stora energiläckorna är för att underlätta försäljning. Även göra en bättre satsning på annonsering för att hitta en köpare var oxå ett önskemål.

Angående fd Statoil fastigheten gav StenOve D uppdrag till Erik R att kontakta Statoil och kolla om de kan tänka sig att byta ut de stora stenarna mot stora urnor, då skulle StenOve se till att kommunen planterar blommor där.

Alf skulle ta med frågan angående att det saknas 87 meter gång- och cykelväg genom Torpshammar för att man ska kunna gå hela vägen fram till Konsum. Alf berättade att Tekniska har varit i kontakt med Trafikverket ang detta förut men utan resultat.
Alf skulle även ta med frågan angående busshållplatsen på södra sidan vägen i centrum till tekniska förvaltningen, där behövs förbättringsåtgärder.

Kommunen har även gjort en skrivelse till Trafikverket angående  att "enkelrikta" Gimbron samt bygga gång- och cykelväg på bron. Responsen från trafikverket var " bra ide, men nej". Danne Tornberg, Mid Adventure, berättade att han ska göra en resa med Trafikveket på turistvägen för att diskutera trafikfaror. Och eftersom det förväntas bli en ökning av trafik mot mittpunkten så kommer gimbron att diskuteras även då.

Inom en snar framtid kommer även en möjlighet att yttra sig i en planändring när det gäller Telias station i Torpshammar. Telia vill sälja delar av sin byggnad och då måste detaljplanen för centrum ändras. Detta kommer det att annonseras om senare.

Viskansanstalten är till salu för 3 miljoner, flera intressenter har funnits men ingen affär är klar ännu.

Ja det var en snabbvariant av kvällens möte!
Mycket bra möte och jätteroligt att så många kunde komma!
Nu hoppas vi bara att alla våra ideer och förslag kan bli verklighet!

//Matilda, Hammarslaget

onsdag 18 april 2012

Byamöte i Torpshammar den 25 april

Onsdag den 25 april träffas vi på Torpshammars skola kl 18 för ett byamöte!
Det är Torpshammars S-förening som arrangerar detta möte, men Hammarslagets styrelse kommer att närvara på mötet :)

Vi vill att ni kommer med era tanka och ideér om Torpshammars framtid, Vildhussen, skolan och boende!
Vad är viktigt för oss som bor i Torpshammar?

Kom till skolan den 25 april kl 18 och påverka framtiden!
Diskutera med lokala politiker och naturligtvis även med Hammarslagets styrelse.

Alla är naturligtvis välkomna oavsett politisk åsikt även om det är S-föreningen som är arrangör.

fredag 13 april 2012

Familjedag i Torpshammar den 26 maj!!

Kommer ni i håg Familjedagen förra våren med Smultron och Sång?

Vi hade ju så roligt och det kom ju så många glada besökare därför kör vi i år igen!
Vi arrangerar med stöd från Riksteatern Västernorrland en familjedag tillsammans med det lokala företaget Äventyrsbyggarna.

Det blir ett spännande äventyr i Elljusspåret i Torshammar!
Så boka upp Lördagen 26/5 för en familjedag, och sprid detta till alla som kan tänkas vara intresserad.

Mer information kommer inom snart...